دفتر مرکزی

نشانی: شیراز ـ بلوار خلیج فارس ـ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ـ فاز 1 ـ پلاک E2-66 – شرکت فارس ماشین سومر

تلفن : 42 – 7175340 3- 071

نمابر : 7175343 3 – 071

ساعت کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:00 -8:00 می باشد.

info@FMSomer.com

info@dimaradiator.com

financial@FMSomer.com

Sales@dimaradiator.com

 

کارخانه

نشانی : شیراز ـ بلوار خلیج فارس ـ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ـ فاز 1 ـ پلاک E2-66 – شرکت فارس ماشین سومر

تلفن : 42 – 7175340 3- 071

نمابر : 7175343 3 – 071

تماس با ما
reCAPTCHA