بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

شرکت فارس ماشین سومر تولید کننده رادیاتور های استیل دیما مقدم شما را در بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان گرامی میدارد.

شیراز، نمایشگاه بین المللی، سالن حافظ، غرفه دیما رادیاتور – R6
ساعت بازدید: ۱۷ الی ۲۲